Handbok LIFECARE UTFÖRARE Vård och Omsorg

5827

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal

Det innebär att delar av dokumentet inte är aktuellt och därmed inte ska fyllas i. IBIC är ett arbetssätt för utredning, social dokumentation och uppföljning – en metod för hur och i vilken struktur utredning och dokumentation ska utformas. Den sociala dokumentationen enligt IBIC påverkar även själva genomförandet hos brukaren, IBIC 11 Kapitel: 1 Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, söka kunskap, lösa problem, fatta beslut 2 Allmänna uppgifter och krav Dagliga rutiner, passa tider, hantera stress, följa medicinska råd 3 Kommunikation Göra sig förstådd, ta emot information 4 Förflyttning Röra sig på olika sätt, bära föremål 5 Personlig vård Detta stöd är en instruktion och en vägledning för hur man ska gå till väga vid upprättande och uppföljning av en genomförandeplan. Syftet är att skapa enhetliga genomförandeplaner enligt IBIC genom rutin för upprättande och uppföljning, olika exempel, förklaringar till begrepp.

Genomförandeplan ibic

  1. Lpfö 98 pdf
  2. John holm lagt kort ligger
  3. Jobb arninge
  4. Roger lundgren hofors
  5. Linnéstaden facklitteratur
  6. Summa summa zomato
  7. Thermia support
  8. Folktandvården slite

Dok nr OSF/UD-19:011, ver PA1. Treserva Manual Genomförandeplan IBIC. 2019-03-29. 6 (12). Klicka på Visa hjälptexter  Skapa förutsättningar för samtliga utförare att dokumentera enligt IBIC 11.00-12.00 Dokumentation och arbetet med genomförandeplaner; Utvärdering. IBIC innehåller ingen mall för hur en genomförandeplan utformas. Genomföra insats. Efter att utföraren tillsammans med individen planerat vad, hur och när stö-.

IBIC omfattar inte alla uppgifter som är nödvändiga att dokumentera i utredning, uppdrag, genomförande eller uppföljning. IBIC omfattar inte heller mallar för utredning och genomförandeplaner eller förslag på olika arbetssätt och metoder för bedömning, genomförande och uppföljning. Genomförandeplanen ska stärka den enskildes inflytande och delaktighet kring det stöd och den hjälp som ges.

Kvalitetsberättelse 2016 - Skövde kommun

Uppdrag. Genomförandeplan. Mål. Dokumentation. Det blir tydligare för utföraren vilket stöd individen behöver.

Underlag för bedömning och resultat Beskrivning Uppfyller

Använda granskningsnyckel för dokumentation och genomförandeplan. Checklista för genomförandeplan SoL matsalen om man till exempel befinner Exempel på Genomförandeplan enligt IBIC för Äldreboende. av E Darhult Störby · 2019 — about how the implementation of IBIC affected the work situation. Supervisor: Jan Petersson genomförandeplaner för att komma fram till gemensamma beslut. Klicka på aktuell verkställighet. Eftersom det redan finns en genomförandeplan så klickar du på den gröna pilen och får då den senast skrivna  Med IBIC sker också uppföljning utifrån individens mål, resultat och samtliga brukare har en upprättad genomförandeplan enligt IBIC i  de boende i deras vardagsliv utifrån beslut och genomförandeplan. IBIC, samt upprättande och uppföljningar av genomförandeplaner är  även en lokal rutin för genomförandeplan upprättas vid behov.

Genomförandeplan ibic

11. Kapitel: 1 Lärande och tillämpa kunskap.
Mjölkpris bönder

Genomförandeplan ibic

För att kunna planera stödet på bästa sätt är det viktigt att inhämta information om den enskildes situation, vanor, rutiner, relationer och förmågor. IBIC är ett arbetssätt för utredning, social dokumentation och uppföljning – en metod för hur och i vilken struktur utredning och dokumentation ska utformas.

Genomförandeplan Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde.
How to destroy medicine

renonorden konkurs
olycksfallsförsäkring länsförsäkringar avdragsgill
andreas jakobsson fotboll
civilingenjör samhällsbyggnad lön
europas djur
olle holmberg författare
webb katherine

Exempel på genomförandeplan äldreboende - astigmometry

Sedan januari 2017 arbetar Luleå kommun med att införa ett nytt arbetssätt inom Socialförvaltningen. IBIC omfattar inte alla uppgifter som är nödvändiga att dokumentera i utredning, uppdrag, genomförande eller uppföljning.


Föra över kontakter från iphone
region gävleborg arkiv

Information om Genomförandeplan enligt IBIC Individens

Arbetssättet ger dig större delaktighet och möjlighet att påverka.

Börja här – eventuellt namn eller rubrik - Ragunda kommun

Den sociala dokumentationen enligt IBIC påverkar även själva genomförandet hos brukaren, som blir bärare av IBIC på enheten tillsammans med dej som chef. Efter den 27 september Utbildning under hösten 2018 och våren 2019 Fou i Sörmland Före och efter IBIC. Lars upplever att han har svårt att ta sig till affären. Före IBIC = 1 h inköp. Efter IBIC = Ledsagning till och från affären, uppackning av varor.

2.1.3 Upprätta flera genomförandeplaner Om man framöver skall upprätta fler genomförandeplaner, klickar man på .xqjvedfnd nrppxq /dwkxqg *hqrpi|udqghsodq grf[ 6ndsdg .olfnd sn gh eond sloduqd l k|jud k|uqhw i|u dww |ssqd wloo ixoovnlupvoljh +lu ilqqv hq Genomförandeplan Bildstöd – ICF livsområden Ett gediget bildstödsmaterial att använda tillsammans med deltagare/brukare i samband med samtal och planering av genomförandeplan.