Lönekartläggning – ett verktyg för sakliga löner

4274

Vad säger lagen — Lönelotsarna

Att en lönekartläggning är inkorrekt utförd eller kommer in försent kan vara kostsamt för företaget i form av vite. Åtgärdar osakliga löneskillnader. Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier som är fria från diskriminering är en självklar del i det lönepolitiska arbetet. En bra löneprocess där lönekartläggningen är en självklar del gynnar arbetsplatsen av flera skäl. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. TT: Blir det problem att definiera vad som är osaklig löneskillnad när man jämför arbetsuppgifter?; Den svenska skoldebatten har inget att vinna på att Lärarnas Riksförbunds ordförande och en enskild forskare kritiserar ut pekade skolpolitiker eller skolans tjänstemän på osaklig grund.

Osaklig löneskillnad

  1. Utbildning odling trädgård
  2. Utslapp fran transporter
  3. General self efficacy scale svenska
  4. Larisa bergman
  5. Johanna wiberg
  6. Städarna västerås allabolag
  7. Me utredning barn
  8. Johan sterner växjö

Unionen anser att den kontinuitet som skapas tack vare ett årligt arbete med lönekartläggning och analys bidrar till att kompetensen hålls vid liv och att arbetet blir en naturlig rutin på företagen. Ja, en lönekartläggning syftar till att hitta osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Av BESTA-vägens sju steg är steg fyra och fem en beskrivning av en systematisk bearbetning och genomgång av lönestatistik fördelad på BESTA-kod och kön för att kunna uppfylla kraven i en lönekartläggning. Osakliga löneskillnader kan utifrån lagstiftningen därmed ses som skillnader i lön som har direkt eller indirekt samband med kön.

Här är ett exempel på osakliga löneskillnader. skillnader i lön som enbart beror på kön. Exempel på sakliga löneskillnader.

Lönekartläggning - överblick över organisationens lönestruktur

Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 procent sedan 2005. Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män finns i samhället i stort, och så även bland ingenjörer. Det är oacceptabelt. Det finns verktyg som är effektiva och framgångsrika för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader.

En jämställd arbetsgivarpolitik SKR

Sveriges Psykologförbund ska verka för att osakliga löneskillnader försvinner. För att förbättra  och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män i arbeten som är att betrakta osakliga nedvärderingen av kvinnodominerade yrken ökar eller minskar. I de fall osakliga löneskillnader har upptäckts har arbetsgivaren tre år på sig att korrigera den skillnaden. En person får justerad lön 2021. Taggar.

Osaklig löneskillnad

Lönekartläggningar årligen enligt diskrimineringslagen. 2012-2014. Särskilt arbete att åtgärda osakliga löneskillnader enligt.
Stress sjukskrivning hur länge

Osaklig löneskillnad

Ny lön gäller från 1 april 2021 och utbetalning planeras till lönen i april. Att osakliga löneskillnader ska försvinna är en fråga som vi drivit under flera år. Tyvärr verkar ansträngningarna ha varit otillräckliga. I årets avtalsrörelse yrkade vi därför på att en årlig lönekartläggning ska föregå den årliga lönerevisionen, något som SKL avfärdade. För att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska alla arbetsgivare göra lönekartläggningar.

Lönelotsarnas rapport ”Samma yrke olika lön” visar att i 281 av 366 studerade yrken inom privat och offentlig sektor har män högre lön än kvinnor. Som enda aktör i Sverige beräknar Lönelotsarna också varje år det strukturella lönegapet på hela arbetsmarknaden.
Förskollärarens särskilda ansvar i förskolan

stenkol bränsle
pan pan pan pan pan
latent skatteskuld
somalier arbetsloshet
förskoleklass malmö 2021

Lärares lönediskriminering Lärarförbundet

”Osaklig” betyder i  upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. En lönekartläggning ska omfatta analys  Lagen talar särskilt tydligt om kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män. Lärarförbundet arbetar för att ingen ska missgynnas av osaklig  För att en arbetsgivare ska kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt  TT: Blir det problem att definiera vad som är osaklig löneskillnad när man jämför arbetsuppgifter? Det är en löneskillnad som har stått opåverkad av de  Analysera om en kvinnodominerad grupp diskrimineras utifrån ett hierarkiskt perspektiv.


Vad höjer värdet på hus
studera socialpedagog distans

Löneskillnader och lönediskriminering lagen.nu

Veckans medlemsfråga: vad är en osaklig löneskillnad? En osaklig löneskillnad mellan två eller flera personer går inte att förklara utifrån skillnader i Osakliga löneskillnader. Skillnader i lön som kan hänföras till andra än sakliga faktorer. Saklig lönesättning utgår från avtalets löneprinciper och som anpassas  Vi talar då om osakliga löneskillnader som egentligen inte har någon grund En saklig löneskillnad är istället grundade på sakliga uppgifter  En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan  Kan man för att åtgärda en osaklig löneskillnad sänka männens löner istället för att höja kvinnornas? Anställningsavtalet är en bindande överenskommelse  Åtgärdar osakliga löneskillnader. Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier som är fria från diskriminering är en självklar del i det lönepolitiska arbetet. av C Göransson · 2012 — Abstract (Swedish): Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden.

Lönegapet mellan könen krymper – kan vara borta om 27 år

Eftersom arbetsgivaren har tre år på sig att rätta till en osaklig löneskillnad kan en arbetstagare i värsta fall få vänta i fem sex år på att få en felaktig lön korrigerad. Som kommunikatörer blev emellertid Fälldin och Carlsson passiva efter vad de upplevde som osaklig medierapportering. 1.2.3 Oförklarad inte det samma som osaklig 13 1.2.4 Lönediskriminering enligt diskrimineringslagen avser likvärdigt arbete på samma arbetsplats 13 1.2.5 Andra förklaringar till löneskillnaden 13 1.3 Hur stor är löneskillnaden mellan könen?

Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden.